Dlaczego warto skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego?

0
168
5/5 - (1 vote)

Mediacje rodzinne mogą być najlepszym sposobem ustalenia kwestii między współmałżonkami, kiedy chodzi o ich majątek czy dobro dzieci.

Korzyści mediacji rodzinnych – czy warto z nich skorzystać?

Mediacja rodzinna może być znakomitą alternatywą dla niełatwego załatwiania spraw rodzinnych przed sądem. Rozwód, podział majątku, ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi, alimenty – te kwestie są zazwyczaj trudne do dogadania, pociągają za sobą bardzo dużo emocji, które jeszcze wzrastają na sali sądowej. Na szczęście bez problemu znaleźć można mediatorów zajmujących się sprawami rodzinnymi, którzy poprowadzą rozmowy między stronami. Z mediacji warto skorzystać, ponieważ mają one bardziej kameralny, prywatny charakter niż rozprawa. Tu głównym celem nie jest uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia (co często wiąże się z walką między stronami), ale dojście do takiego porozumienia, aby strony mogły się rozejść i rozwiązać sprawy między sobą ugodowo. Mediacje mogą mieć niebagatelny wpływ na dalsze relacje pary, które przecież nie kończą się całkowicie, jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci. Podczas mediacji jest przestrzeń i czas, aby przedyskutować różne kwestie. Mediator pomoże okiełznać trudne emocje i ostudzić ich temperaturę.

Dobry mediator rodzinny

Mediator w sprawach rodzinnych powinien być przede wszystkim osobą uprawnioną do prowadzenia mediacji. Musi być on wpisany do wykazu przez sąd okręgowy, mieć konieczne do wykonywania tego zawodu kwalifikacje. Poszukując odpowiedniej osoby wpisać można w wyszukiwarce hasło takie jak mediator Warszawa. Co istotne, mediator musi być bezstronny – nie powinno pozostawiać wątpliwości, że nie jest on osobą zaangażowaną emocjonalnie w rozwód, nie powinien być też znajomym, przyjacielem pary. Odpowiedni dystans pozwoli mediatorowi pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Przed przystąpieniem do mediacji warto wiedzieć o tym, że mediator może tylko zadawać pytania i nadawać kierunek rozmowie, przedstawiać opcje – nie narzuca on jednak żadnego rozwiązania i nie podejmuje w imieniu pary decyzji.

Czy mediacje zawsze kończą się ugodą?

Chociaż mediator pomaga stronom w osiągnięciu ugodowego rozwiązania, nie zawsze udaje się w ten sposób zakończyć mediacje. Po otrzymaniu postanowienia z sądu, mediator musi skontaktować się ze stronami, ustalić szczegółowy plan mediacji, omawia także ze stronami jak wyglądać będą rozmowy. Jeśli po wyczerpaniu możliwości pokojowych negocjacji strony nadal nie znajdą satysfakcjonującego rozwiązania, sprawa będzie toczyć się w sądzie. Często sprawa z zakresu prawa rodzinnego tocząca się po mediacjach przebiera w lepszej atmosferze, stronom bowiem chociaż częściowo udaje się ustalić wspólne stanowisko – na przykład co do samego podziału majątku lub kontaktów z dziećmi. Jeżeli mediacja rodzinna zakończy się natomiast podpisaniem ugody – co od samego początku jest tu głównym celem, dokument ten zostaje przesłany do sądu. Na przykład, dla ważności samego rozwodu musi on być orzeczony przez sąd, nawet jeśli przy okazji sąd korzysta z ustaleń poczynionych w czasie mediacji. Nie ma bowiem w prawie polskim innej możliwości rozwiązania małżeństwa na drodze rozwodu niż poprzez orzeczenie.